Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kde postavit teepee?

Vhodné místo pro stavbu teepee by mělo být rovné, suché a slunečné. Protože uprostřed teepee budete mít ohniště, není vhodná taková louka, na níž by se vám za deště do vyhloubeného ohniště prosákla voda. Kvůli manipulaci potřebujete i trochu místa kolem teepee, proto je nestavte těsně ke stromům, nebo k dalšímu teepee. Výhodou je blízkost pitné vody a dostatek dřeva v okolí.

Vchod teepee umisťujeme buď na východ – toto je spojeno se symbolikou východu slunce – nebo na jih/jihovýchod – kvůli  převládajícímu severozápadnímu větru v našich končinách, který napomáhá lepšímu tahu a odvodu kouře z teepee. Pomocí chlopní lze sice uspokojivě regulovat tah téměř při všech směrech větru, ale i když oheň nehoří, je stan takto postavený ušetřen náporu větru ode dveří.Stavba teepee je jen otázkou cviku a při troše šikovnosti ho lze postavit ve třech lidech i během jedné hodiny. Ke stavbě potřebujete následující:

plachtu, dvěře, tyče, spínací jehlice, kolíky, provaz, sekeru na zatloukání kolíků.

Kdy lze rozdělat oheň v teepee?

Indiánské teepee je konstrukčně tak dokonalé, že uvnitř můžete bez problémů rozdělat oheň a tím výrazně zvýšit požitek z pobytu v teepee a umocnit jeho atmosféru.Ohniště umisťěte kousek vedle středu teepee (pod otvorem mezi chlopněmi). Je dobré ho vyhloubit asi 10-15cm do země a obložit ho kameny. Snížíte tím riziko vzplanutí okolní vyschlé trávy a také zabráníte případnému „rozstřelu“ žhavých uhlíků. Nejlepším palivem je suché tvrdé dřevo, které málo kouří, nepraská a je přitom velmi výhřevné. S pálením klestím musíte být velmi opatrní, velmi rychle vzplane vysokým plamenem, což v uzavřeném prostoru není vhodné.I relativné malý ohýnek dokáže teepee příjemně vyhřát a také dobře osvětlit vnitřek stanu. Po několika hodinách topení lze zbylé žhavé uhlíky a horký popel shrnout na hromádku ve středu ohniště a je zajištěno temperování vnitřku téměř po celou noc. Na ohni lze samozřejmě i vařit v kotlíku nebo opékat buřty atd.

Oheň v teepee

Životnost teepee

Otázku týkající se životnosti plachty na teepee nelze jednoduše odpovědět. Faktorů, které mají vliv na výdrž plachty je vícero, v každém případě ale rozhodující vliv má péče o stan.Životnost plachty tedy ovlivňuje:

  • jak často je stan využíván – zda jen na několik dní/týdnů v roce x na celou sezonu od jara do podzimu x celoročně
  • z jakého je materiálu – stanovka 320 g/m2 x stanovka 440 g/m2
  • zda je v něm rozděláván oheň či nikoli
  • místo, kde je teepee postaveno – vlhké místo x slunečné místo x vysoká tráva x atd.
  • příprava před uložením stanu – jeho dostatečné vyčíštění a prosušení před uložením
  • místo uložení stanu – suché x vlhké místo x teplo x zima
  • pravidelná impregnace – doporučujeme plachty přeimpregnovat (vetřít impregnaci štětcem) zhruba po 4 letech používání

Velmi obecně lze pak říci, že životnost teepee je zhruba 5-10 i více let, vždy ale s ohledem na výše uvedené faktory.

Čistění a údržba

Co se týče čištění a údržby bavlněných, doporučujeme provádět tyto úkony svépomocí – dosáhnete tak nejlepšího výsledku. Čištění stanů svépomocí je možné provádět buď kartáčem na postavených stanech, nebo vyprat stany ve větší nádobě. Pro praní doporučujeme použít pouze vodu se saponem (vody je potřeba hodně) -plachtu musíte pořádně vymáchat, aby nezůstal čistící prostředek v látce, protože funguje na opačném principu než impregnace (snižuje povrchové napětí vody).

Případně je samozřejmě možné využít nějakou větší prádelnu v okolí – takové čístění ale není zrovna levná záležitost a velkokapacitních čistíren také moc není. V čistírně je vhodné se domluvit i na impregnaci plachty – přidáním impregnace do máchání.

Impregnaci plachet doporučujeme provádět vhodným impregnačním prostředkem (po dohodě dokážeme zajistit u výrobce) – nanáší se štětcem do látky – nejlépe do napnuté plachty venku při hezkém počasí. Impregnovat plachty doporučujeme preventivně každé 3-4 roky.